tree-569275_1920

Moratorium na wycinkę starodrzewów

Parlament Europejski przyjął we wtorek Strategię Bioróżnorodności do 2030 roku – to bardzo dobra wiadomość i wielki sukces działań obywatelskich!  Batalia o przyjęcie Strategii trwała rok – od czasu ogłoszenia jej przez Komisję Europejską w maju 2020 r. W tym czasie trwały uzgodnienia w komisji ENVI (Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności), w tym konsultacje społeczne, w których również braliśmy udział.
Najważniejsze cele Strategii na Rzecz Bioróżnorodności to:
  • objęcie ochroną 30% terenów wodnych i lądowych w UE do 2030 roku
  •  objęcie 10% terenów ochroną ścisłą, w tym ściśle chronione mają być wszystkie lasy pierwotne i starodrzewy
Dla Polski największym wyzwaniem będzie drugi cel, ponieważ obecnie tylko ok. 1% powierzchni kraju jest pod taką ochroną (w postaci parków narodowych lub rezerwatów przyrody). Niestety starodrzewy w Polsce są cały czas wycinane, np. w Bieszczadach, na Pogórzu Przemyskim, Puszczy Boreckiej na Mazurach i planowane są kolejne, np. w Puszczy Białowieskiej. Musimy to natychmiast powstrzymać, dlatego już dziś napisałam interpelację do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie moratorium na wycinkę starodrzewów.
Treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu 8 czerwca 2021 roku Parlament Europejski przyjął Strategię Bioróżnorodności do 2030 roku. Unia Europejska stawia cele objęcia ochroną 30% terenów wodnych i lądowych oraz objęcie 10% terenów ochroną ścisłą (w tym ściśle chronione mają być wszystkie lasy pierwotne).

Niestety w Polsce cały czas wycinane są starodrzewy np. w Bieszczadach, na Pogórzu Przemyskim, Puszczy Boreckiej na Mazurach i planowane są kolejne, np. w Puszczy Białowieskiej. Musimy reagować natychmiast, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że taka nieodpowiedzialna gospodarka doprowadzi do bezpowrotnej utraty naszego dziedzictwa narodowego, jakim są stare lasy.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem:

  1. Czy rząd Polski planuje wprowadzenie natychmiastowego moratorium na wycinkę starodrzewów w Polsce?
  2. Kiedy i w jaki sposób moratorium zostanie zakomunikowane Lasom Państwowym, które są odpowiedzialne za zarządzanie większością lasów w Polsce i działają na podstawie własnych planów urządzania lasu lub prowadzą wycinkę bez tych planów?
  3. Czy i kiedy powstanie spis lasów objętych moratorium na wycinkę?

 

Z poważaniem,
Anita Sowińska
Posłanka na Sejm RP
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email