image00001

Interpelacja w sprawie wycinki drzew w wydzieleniu 219a i deeskalacji konfliktu w Nadleśnictwie Stuposiany

7 lutego 2021 r. wysłałam interpelację do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wycinki drzew w wydzieleniu 219a i deeskalacji konfliktu w Nadleśnictwie Stuposiany. Oto treść interpelacji:

 

Szanowny Panie Ministrze,

W otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, na terenie Nadleśnictwa Stuposiany, rośnie konflikt pomiędzy aktywistami przyrodniczymi a leśnikami. Dalsza eskalacja tego konfliktu może w mojej ocenie doprowadzić do nieszczęścia, tj. utraty zdrowia lub życia ludzi, a także do zniszczenia tego cennego fragmentu przyrody.

We wspomnianym konflikcie chodzi o uchronienie 30 hektarów lasu w wydzieleniu 219a przed wycinką. Las ten jest wyjątkowy – piękny, stary i dziki. Rosną tu 150-letnie buki, jodły i jawory, z których część ma wymiary pomnikowe, choć nie o wymiary pojedynczych drzew tu chodzi, ale o cały las, który powinien zostać objęty ochroną. Niestety, według planu urządzenia lasu, w 2020 roku miała się tu rozpocząć wycinka drzew, przeciwko której protestują naukowcy, ekolodzy z różnych organizacji społecznych, a także autorytetki świata kultury, jak polska noblistka, Pani Olga Tokarczuk.

Od początku tego roku w lesie biwakuje tzw. Kolektyw „Wilczyce” – grupa aktywistek i aktywistów, którzy obawiają się, że wycinki zaczną się zimą. Pod koniec stycznia ktoś zerwał ich baner i podpalił go razem z barykadą z gałęzi, ustawioną na drodze zrywkowej. Wcześniej ktoś obciął linę do platformy zamontowanej na drzewie. Gdyby ktoś na niej wtedy przebywał, mógłby zginąć. Nie mam bezpośredniego kontaktu z osobami, które organizują protest, jednak zaniepokojona doniesieniami w mediach społecznościowych, w dniu 29 stycznia zainterweniowałam w tej sprawie w Nadleśnictwie Stuposiany. W załączeniu przesyłam Panu korespondencję z Panem Nadleśniczym Janem Mazurem w tej sprawie.

Niestety, odpowiedź Pana Nadleśniczego jeszcze bardziej mnie zaniepokoiła, w szczególności zdanie: „Działania w kierunku udrożnienia drogi Nr 7 zostaną przeze mnie podjęte”. Uważam, że takie rozwiązanie sprawy będzie prowadzić do dalszej eskalacji konfliktu, a nie rozwiązania go. W mojej ocenie pochopne, siłowe próby rozwiązania tego konfliktu mogą doprowadzić do nieszczęścia, dlatego zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie mediacji z protestującymi, naukowcami, organizacjami społecznymi i leśnikami.

Uważam, że jest Pan kluczową osobą, która może przyczynić się do rozwiązania konfliktu. Jak pisze Pan Nadleśniczy Jan Mazur we wspomnianym piśmie: „Gospodarkę leśną prowadzimy w oparciu o plan urządzenia lasu zawierający plan ochrony przyrody, zatwierdzony przez Ministra Środowiska w dniu 05.11.2015 r.” oraz: „Zaprzestanie realizowania obowiązków ustawowych, obowiązków trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania narazić by mnie mogło na odpowiedzialność z art. 231 KK”. Jak wspomniałam wcześniej, wydzielenie 219a cechuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i jeśli podjąłby Pan decyzję o odstąpieniu od wycinki drzew w tym miejscu, myślę, że mogłoby to spowodować deeskalację konfliktu.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy powstrzyma Pan wycinkę drzew w wydzieleniu 219a w Nadleśnictwie Stuposiany?
  2. Czy chciałby Pan podjąć dialog z organizacjami społecznymi i naukowcami w celu znalezienia długofalowego rozwiązania w Puszczy Karpackiej?

 

Z poważaniem,
Anita Sowińska
Posłanka na Sejm RP
Wiosna / Klub Parlamentarny Lewicy

 

Interpelacja ma związek z moją interwencją poselską w Nadleśnictwie Stuposiany w sprawie narastającego konfliktu pomiędzy leśnikami a aktywistami przyrodniczymi. Załączam korespondencję w tej sprawie

2021.01.29. Zapytanie do Nadleśnictwa Stuposiany

2021.02.04. Odpowiedź na zapytanie poselskie

2021.02.04. Uchwała RNS LKP

2021.02.05. Uzupełnienie odpowiedzi – interwencja poselska

2021.02.07. List do Pana Nadleśniczego Jana Mazura

 

 

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email