20210114_123741

Interwencja poselska w sprawie w sprawie wycinki kilkudziesięciu pomnikowych i prawie pomnikowych jodeł w Nadleśnictwie Suchedniów

Kielce, 15 stycznia 2021 r.

 

Sz.P. Piotr Fitas Nadleśniczy
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów

 

Interwencja poselska w sprawie w sprawie wycinki kilkudziesięciu pomnikowych i prawie pomnikowych jodeł w Nadleśnictwie Suchedniów

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 19 i 20 Ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracamy się z interwencją poselską w sprawie wycinki kilkudziesięciu pomnikowych i prawie pomnikowych jodeł w Nadleścitwie Suchedniów

Pod koniec grudnia 2020 r. w Nadleśnictwie Suchedniów ujawniono prowadzenie wycinki kilkudziesięciu pomnikowych i prawie pomnikowych jodeł, które nie zostały posadzone ręką człowieka, lecz są pozostałością naturalnych fragmentów Puszczy Świętokrzyskiej. Fakt ten spotkał się z silną reakcją opinii publicznej, które wyraziła swoje niezadowolenie z niszczenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego miejsca. Stare drzewa są jak stare książki i ich wycinka jest zwykłym barbarzyństwem, podobnie jak barbarzyństwem jest palenie książek.

Zwracamy się do Pana z interwencją o natychmiastowe zaprzestanie wycinki drzew oraz z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Proszę o przesłanie kopii dokumentu Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suchedniów na lata 2020-2029.
  2. Proszę o przesłanie kopii protokołów (wraz z załącznikami zdjęciowymi) z typowania przez Służbę Leśną jodeł wskazanych do pozyskania (cięcia sanitarne) na terenie Nadleśnictwa Suchedniów w 2020 i 2021 r. (do dnia otrzymania wniosku) z uwagi na zasiedlenie przez jemiołę.
  3. Proszę o przesłanie kopii dokumentów sprzedaży wyciętych w ramach walki z jemiołą jodeł (z zabiałkowieniem danych osobowych kontrahentów) w latach 2020 i 2021 r. (do dnia otrzymania wniosku) w których wyszczególniona będzie wartość ww. sprzedaży.
  4. Proszę o informację na jakiej podstawie prawnej prowadzone są prace dot. pozyskania jodeł w ramach cięć sanitarnych wobec braku zatwierdzenia Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suchedniów na lata 2020-2029. Proszę o przesłanie kopii tego dokumentu wraz z ewentualnymi załącznikami.

Proszę o informację na jakiej podstawie prawnej przeprowadzono prace dot. pozyskania modrzewi, które trafiły na VI Regionalną Submisję Drewna Szczególnego w RDLP w Radomiu, wobec braku zatwierdzenia Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suchedniów na lata 2020-2029. Proszę o przesłanie kopii tego dokumentu wraz z ewentualnymi załącznikami. Jednocześnie proszę o wskazanie adresów wydzieleń leśnych z których pozyskane zostało drewno przeznaczone na submisję.

Proszę o przesłanie wnioskowanych informacji na adres: biuro@anitasowinska.com w formie elektronicznej.

Proszę potraktować interwencję jako pilną.

Z poważaniem,

Anita Sowińska Posłanka na Sejm RP

Andrzej Szejna  Poseł na Sejm RP

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email