poslanka-sowinska

Czy można zarobić na transformacji w Bełchatowie?

Dzisiaj w godzinach 11-13 odbyło się piąte (zdalne) posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Zielonego Ładu dla Polski pt. „Czy można zarobić na transformacji w Bełchatowie?”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób. Byli to m.in przedstawiciele ministerstw: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także przedstawiciele samorządów, Urzędu Miasta w Bełchatowie, Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, a także okoliczni przedsiębiorcy, eksperci i ekspertki, przedstawiciele związków zawodowych oraz posłowie i posłanki. 

Podczas spotkania zostały omówione szczegółowo kwestie dostępnych dla regionu bełchatowskiego środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz m. in. polityki spójności i Funduszu Odbudowy. Eksperci i ekspertki zwracali uwagę na konieczność rozróżnienia pomiędzy procesem sprawiedliwej transformacji, nakierowanym na zminimalizowanie trudności społecznych i zawodowych w regionie, a technologiczno-ekonomicznym procesem transformacji energetycznej. Podkreślano konieczność uczestnictwa mieszkańców, przedsiębiorców i władz samorządowych w procesie budowania nowej wizji regionu oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, który ma być mapą drogową prowadzącą do realizacji założonej wizji. Kilkakrotnie zwrócono uwagę na konieczność wzmocnienia innowacyjnego potencjału regionu, podniesienia różnorodności w gospodarce oraz zacieśnienia współpracy i pozyskania z funduszy unijnych wsparcia dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiona została również kwestia największego zakładu pracy w regionie – kopalni i Elektrowni Bełchatów należących do PGE GiEK, którego decyzje co do przyszłości wydobycia i spalania węgla brunatnego w regionie zaważą na możliwościach pozyskiwania funduszy na sprawiedliwą transformację. Podczas spotkania uczestnicy z Bełchatowa uzyskali informacje na temat opracowanego już planu sprawiedliwej transformacji w regionie o zbliżonej do Bełchatowa specyfice – Wielkopolsce Wschodniej. Istotną częścią relacji z Regionu wielkopolski było szczegółowe sprawozdanie z szerokiego udziału strony społecznej w tworzeniu planu dla Wielkopolski Wschodniej.  

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa w Łodzi, jej zapis tutaj: https://fb.watch/1XPDu1PlUo/

Link do materiałów z posiedzenia: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=634

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email