anitainterpelacjasmog

Dzień czystego powietrza

Dzisiaj obchodzimy #DzieńCzystegoPowietrza. Dobrych wiadomości niestety nie mam – o smogu dużo się mówi, ale postępów w poprawie jakości powietrza nie widać. Jedną z przyczyn jest brak systemu monitorowania wymiany pieców, czemu ma służyć centralna ewidencja emisyjności budynków. Niestety ustawa, która niedawno została uchwalona nie określa harmonogramu wdrożenia systemu informatycznego, co praktycznie oznacza martwość tych przepisów. W tej sprawie napisałam do Ministra Jarosława Gowina, ponieważ to Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiada za obszar budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Oto treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej, co skutkuje utratą zdrowia i życia oaz obniżoną jakością życia Polek i Polaków. Ten stan trwa od lat i niestety – pomimo wielu programów tj. np. „Czyste Powietrze”, „Stop Smog” i inne – stan powietrza nie poprawia się w znaczący sposób, poza nielicznymi wyjątkami w niektórych miejscowościach. Tym, co blokuje rzeczywistą poprawę jakości powietrza jest brak kompleksowych danych o źródłach tzw. niskiej emisji, co praktycznie uniemożliwia planowanie projektów na poziomie gmin, powiatów i województw oraz rzetelny monitoring efektów podjętych działań.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Parlament przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druk nr 574), a wynik głosowania świadczy o dużym poparciu zarówno wśród partii rządzącej jak i opozycji dla rozwiązań tego projektu. Projekt przeszedł już całą ścieżkę legislacyjną i został przyjęty ostatecznie z dniem 28 października 2020 r.

Zgodnie z art. 27a. wspomnianej ustawy, Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jest zobowiązany do prowadzenia centralnej ewidencji emisyjności budynków. Niestety, ustawa nie określa harmonogramu wdrożenia systemu informatycznego, co praktycznie oznacza martwość tych przepisów. W art. 22 zapisane jest, że ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z licznymi wyjątkami, które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  • Jaki jest harmonogram wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W szczególności, proszę o informację:

  • Kiedy Minister ogłosi dzień wdrożenia rozwiązań technicznych (zgodnie z art. 18 Ustawy)?
  • Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie systemu informatycznego?
  • Kiedy planowane są testy systemu informatycznego włączające samorządy?
  • Kiedy planowane jest uruchomienie systemu informatycznego?
  • Ile czasu będą miały osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji (osoby określone w art. 27b Ustawy)?

 

  • Jaki jest przewidywany koszt wdrożenia systemu informatycznego centralnej ewidencji emisyjności budynków i czy zostanie to uwzględnione w budżecie na 2020 r.?
  • Czy Ministerstwo zamierza skorzystać ze środków Unii Europejskiej do sfinansowania rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków?

Anita Sowińska

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email