PrzyszloscBelchatowa-0712

Dokumenty u Marszałka

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przesłałam dziś na ręce Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Grzegorza Schreibera dokumenty wypracowane podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonego Ładu dla Polski w dniu 4 września 2020 r. w Bełchatowie, tj.:

1. Notatkę ze spotkania zespołu
2. Prezentację „Transformacja energetyczna w Polsce – stan i perspektywy zmian” (Forum Energii)
3. Prezentację i raport „Zielone miejsca pracy. Przypadek regionu bełchatowskiego” (Fundacja Instrat na zlecenie Fundacji ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi)
4. Zdjęcia flip-czartów
5. Interpelację poselską nr 10808.

Link do dokumentów: https://drive.google.com/drive/folders/1oJfFjW522B9x5Z-g8xzJ7aPiEcybf-CW?usp=sharing

Zwróciłam uwagę, że największym problemem, stojącym na drodze do zmian jest niepewność pracowników i mieszkańców regionu w zakresie przyszłości kopalni i elektrowni. Dlatego tak ważne jest, aby Pan Marszałek i jego Zespół podjęli szybkie działania mające na celu przystąpienie regionu do sprawiedliwej transformacji, w tym powołanie lokalnego pełnomocnika ds. transformacji regionu (wzorem Wielkopolski) oraz przygotowanie Terytorialnego Planu Transformacji Regionu. Wyraziła również nadzieję, że rekomendacje wypracowane na posiedzeniu zespołu będą uwzględnione w tym strategicznym planie.

Anita Sowińska
Posłanka na Sejm RP

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email