cigarettes-83571_1920

Dzień bez papierosa

31 maja dniem bez papierosa!
Czy wiesz, że papierosy co roku przyczyniają się do śmierci 8 milionów ludzi na całym świecie?  Aż 1.2 miliona przypadków jest spowodowanych biernym paleniem! Rakotwórcze substancje zawarte w papierosach mają ogromny wpływ na osoby znajdujące się w pobliżu palaczy. Zwiększają ryzyko wystąpienia i rozwoju nowotworów, udarów, chorób serca czy układu oddechowego. Wpływają negatywnie na płód i dzieci. Według ekspertów z WHO w ciągu 2-12 tygodni od porzucenia nałogu nikotynowego zwiększa się czynność i pojemność płuc oraz poprawia krążenie krwi, natomiast po 1-9 miesiącach zmniejsza się duszność i kaszel.  Warto rzucić nałóg, który skraca życie nam i naszym bliskim!

Jakiś czas temu poruszona tematem biernego palenia, napisałam interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie zakazu palenia papierosów przez dorosłych w pojazdach w obecności dzieci i młodzieży do lat 18. Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na ubytek zdrowia spowodowany dymem tytoniowym. Palenie papierosów przez dorosłych w małych przestrzeniach takich jak windy, czy samochód ma bezpośredni wpływ na osoby przebywające z nimi w tym obszarze.❗️ Nie mając gdzie uciec, zmuszone są wdychać rakotwórczy dym.

Pytania które zadałam:
1. Czy zostaną wprowadzone nowelizacje w ustawie Prawo o ruchu drogowym, zwracające uwagę na konieczność zakazu używania wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych dla wszystkich kierowców, gdy w pojeździe są dzieci do 18. roku życia?
2.  Czy w najbliższym czasie planowana jest kampania społeczna zwracająca uwagę na niebezpieczeństwo biernego jak i aktywnego palenia papierosów?

Niestety, dowiedziałam się, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje prowadzić prac legislacyjnych mających na celu rozszerzenia miejsc objętych zakazem palenia wyrobów tytoniowych.

Oto cała treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

palenie papierosów rocznie zabija ok. 67 tys. Polek i Polaków. Bierne palenie powoduje takie same skutki zdrowotne jak palenie aktywne, czyli skłonność do zapalenia płuc, nieżytu oskrzeli, anginy, zapalenia zatok, zapalenia ucha środkowego, czy wreszcie obturacyjnego zapalenia oskrzeli i astmy oskrzelowej, a w późniejszym okresie życia: raka płuc, trzustki, jamy ustnej, przełyku i krtani, a także nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca.

Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na ubytek zdrowia spowodowany dymem tytoniowym. Palenie papierosów przez dorosłych w małych przestrzeniach takich jak windy, czy samochód ma bezpośredni wpływ na osoby przebywające z nimi w tym obszarze. Nie mając gdzie uciec, zmuszone są wdychać dym.

Wiele państw, w tym Wielka Brytania, Kanada, Włochy, Australia, czy Francja wprowadziły kary pieniężne w sytuacji, gdy dorosły używa wyrobów tytoniowych w obecności dziecka w samochodzie. Niestety, w Polsce ograniczenie palenia nie stosuje się do wszystkich kierowców. Art. 63. ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym zwraca uwagę na – „Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki”.

Dlatego zwracam się uprzejmie do Pana Ministra z pytaniami i prośbą o przedstawienie informacji:

  1. Czy zostaną wprowadzone nowelizacje w ustawie Prawo o ruchu drogowym, zwracające uwagę na konieczność zakazu używania wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych dla wszystkich kierowców, gdy w pojeździe są dzieci do 18. roku życia?
  2. Czy w najbliższym czasie planowana jest kampania społeczna zwracająca uwagę na niebezpieczeństwo biernego jak i aktywnego palenia papierosów?

Z wyrazami szacunku

Anita Sowińska
Posłanka na Sejm RP

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email