gosek

List otwarty – STOP specustawie Ministra Gróbarczyka

Wspólnie z posłanką Darią Gosek-Popiołek publikujemy list otwarty do rodziców, rolników, wędkarzy, ekologów, dziennikarzy, wszystkich ludzi dobrej woli. 

Liczymy na wysłuchanie naszych argumentów i zapraszamy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do wypracowania wspólnych rozwiązań antysuszowych – razem z naukowcami, organizacjami społecznymi oraz wszystkimi partiami politycznymi. 

Oto treść listu: 

List_otwarty_STOP_specustawie_Ministra_Gróbarczyka

STOP specustawie Ministra Gróbarczyka!

My, posłanki na Sejm RP i matki zatroskane o przyszłość wszystkich dzieci, zwracamy się do Państwa z proŚbą o pomoc w zablokowaniu specustawy Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Ta specustawa jest mylnie nazywana ,,antysuszową”, ponieważ z walką ze skutkami suszy nie ma nic wspólnego. Z zapowiedzi Ministra wynika, ze ustawa ma przyspieszyć wydawanie pozwoleń na inwestycje budowy sztucznych zbiorników, spiętrzeń wody na rzekach i wybetonowanych kanałów. Na dodatkowe inwestycje ma być przeznaczone ponad 150 milionów złotych, które – powiedzmy to jasno – będzie spuszczone w kanał. Te działania nie tylko nie poprawią sytuacji wodnej, ale będą miały szereg negatywnych skutków, tj: 

  • Pogłębienie problemu suszy na obszarach rolniczych 
  • Wysychanie lasów i wzrost ryzyka pożarowego 
  • Zanik ryb wędrownych, które są szczególnie narażone na spiętrzenia i pogłębianie koryt rzek
  • Dewastacja przyrody, którą chcemy zachować dla naszych dzieci 
  • Niegospodarne wydatkowanie publicznych pieniędzy na betonowanie, zamiast inwestycje w naturalną retencję wody 
  • Brak wpływu samorządów i organizacji pozarządowych na decyzje środowiskowe 

Należy również zaznaczyć, że proponowane przez Ministra Gróbarczyka działania to kierunek dokładnie odwrotny niż jest to zalecane przez naukowców, organizacje społeczne, a także wbrew strategii wodnej Unii Europejskiej opisanej w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Rząd ma nieograniczone wręcz możliwości wpływu medialnego, a nazywanie specustawy, „antysuszową” jest tego najlepszym przykładem. Nie godzimy się na to i zwracamy się do Państwa o pomoc, ponieważ wiemy, że presja społeczna ma sens. Prosimy Państwa o nacisk społeczny na rząd, aby wycofał się z planów procedowania szkodliwej ustawy – np. poprzez pisanie listów, rozmowy, rozpowszechnianie informacji w mediach i mediach społecznościowych. 

Zachęcamy również do apelowania do rządu, aby wspólnie z naukowcami, ekspertami, organizacjami pozarządowymi, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Lasami Państwowymi i wszystkimi partiami politycznymi opracować Krajowy Program Renaturyzacji Wód. Inspiracją do tego programu może być podręcznik ,,Renaturyzacja wód” opublikowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie”. Wiemy co zrobić, wystarczy wdrożyć. Zróbmy to z głową, dla naszego dobra i dla przyszłości naszych dzieci. 

Z poważaniem, 

Anita Sowińska, Daria Gosek-Popiołek
Posłanki na Sejm RP
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email