california-210913_1920

Interpelacja w sprawie budowy drogi krajowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. – Opoczno

Zgodnie z art. 115 ust. 1 Konstytucji RP, art. 14 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 192 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pani Marszałek Elżbiety Witek interpelację poselską skierowaną do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka  w sprawie budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski – Opoczno

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z przedłużającymi się pracami planistycznymi budowy drogi krajowej S12 (prace trwają już 10 lat), zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Na jakim etapie prac przygotowawczych jest budowa drogi S12 na odcinku Piotrków Trybunalski – Opoczno?
  2. Jakie warianty trasy S12 na odcinku Piotrków – Opoczno były brane pod uwagę (proszę o zaznaczenie wariantów na mapie) i czy wybrano ostateczny wariant trasy?
  3. Według stanu na dzień 13 lutego 2020 r., czyli dnia, w którym spotkał się Zespół Parlamentarny ds. Budowy Drogi Ekspresowej S12, odwołano się od decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Mam w związku z tym pytania:
  • Jakie były powody odwołania od decyzji? Proszę o streszczenie powodu oraz o załączenie dokumentu odwoławczego.
  • Proszę o wskazanie jakie podmioty odwołały się od decyzji RDOŚ?
  • Kiedy zostanie zakończone postępowanie odwoławcze?

Z poważaniem,

Anita Sowińska
Posłanka na Sejm RP

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email