computer-1591018_1920

Interpelacja ws. zabezpieczenia danych osobowych przez Pocztę Polską przed atakami hackerskimi

Zgodnie z art. 115 ust. 1 Konstytucji RP, art. 14 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 192 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pani Marszałek Elżbiety Witek interpelację poselską skierowaną do Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina  w sprawie zabezpieczenia danych osobowych przez Pocztę Polską przed atakami hackerskimi.

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do pisma Poczty Polskiej skierowanego do samorządów w zakresie udostępnienia spisów wyborców, zawierających wrażliwe dane osobowe ok. 30 mln. obywateli i obywatelek, tj. imię, nazwisko, PESEL i adres, pragnę zwrócić uwagę, że dane te stanowią wielką wartość dla potencjalnych złodziei danych i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Polek i Polaków.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. W jaki sposób dane mają być przekazane do Poczty Polskiej?
  2. Czy istnieje ryzyko, że niektóre samorządy będą wysyłały dane zwykłymi mailami?
  3. Jakie są wymagania Poczty Polskiej w zakresie zabezpieczenia danych przed atakami hackerskimi?
  4. Czy Poczta Polska ma specjalną aplikację do zbierania tych danych i jaka jest nazwa tej aplikacji?

Z poważaniem,

Anita Sowińska
Posłanka na Sejm RP

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email